Veel gestelde vragen door werknemers

html5 templates

In principe werken wij met bedrijven die op onregelmatige basis uitzendkrachten nodig hebben. Dit houdt in dat het werkaanbod varieert. Daarom kunnen we geen uitspraken doen over de snelheid waarmee je aan de slag zou kunnen gaan. Uiteraard houden we je wel op de hoogte.

Dat is afhankelijk van je leeftijd, relevante werkervaring en het soort werk dat je gaat doen. Wij houden de algemene uitzendkrachten CAO aan, tenzij de sector waarin je aan de slag gaat een eigen CAO heeft. Meer uitleg over de CAO wordt hier gegeven.

Omdat wij met uitzendkrachten uit het buitenland werken, helpen wij in het voorzien van huisvesting. Wij zorgen ervoor dat er een woning in de buurt van het werk ter beschikking is. Soms kan dit er toe leiden dat je met anderen samen woont. Om het iedereen naar de zin te maken zijn in onze huisvesting gedragsregels opgesteld. Wij verwachten dat iedereen zich daar aan houdt. Uiteraard ben je vrij om zelf voor huisvesting te zorgen.

Uiteraard is bezoek mogelijk, maar het is niet de bedoeling dat het een logeerpartij wordt.

Helaas is er geen ruimte om bezoekers in onze huisvesting voor langere tijd te laten verblijven.

De huisvesting beschikt over voldoende parkeerruimte. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de auto.

Het is de bedoeling dat de uitzendkrachten zelf zorgen voor vervoer van en naar de werkgever. Voor uitzendkrachten die dat op prijs stellen, zijn er fietsen beschikbaar.

Iedereen kan ziek worden. Zodra je merkt dat je ziek bent willen we graag dat je contact met ons opneemt. In overleg zullen wij of jij zelf de werkgever inlichten en dan bespreken we wat we verder gaan doen.

Bij een ongeluk op het werk zal je (of iemand in de buurt) de BHV-er (bedrijfshulpverlener) er direct bij moeten halen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Zodra je in veiligheid bent zal je contact met ons op moeten nemen om te beoordelen hoe er verder gehandeld moet worden.

Neem contact met ons op. Afhankelijk van de ernst van het noodgeval zullen we in overleg een oplossing voor je zoeken.

Vrije dagen opnemen kan uitsluitend in overleg. Vanzelfsprekend houden wij rekening met (kerkelijke-) feestdagen en andere belangrijke vakantiedagen.

Wij zijn een uitzendorganisatie dat bedrijven bedient die tijdelijke werknemers zoeken. Dit betekent dat wij geen vast werk kunnen bieden. Wel kunnen wij afhankelijk van het geleverde werk jou bij verschillende bedrijven inzetten. Zodat je gedurende langere tijd aan het werk kunt zijn.